Osazení PP plastových jímek a žump do terénu

Podmínky osazení

  • nepřítomnosti spodní vody

PP nádrže, žumpy, jímky jsou v určitých intervalech vypouštěny, vytaženy a tehdy není po určitou dobu vytvořen protitlak proti tlaku zeminy. Proto je nutno věnovat osazení a zásypu těchto nádrží značnou pozornost. Při nedodržení správného postupu může dojít k deformaci a v nejhorším případě dokonce k narušení či roztržení pláště.

Postup při osazení

  1. Provedeme stavební výkop – jámu. Rozměr výkopu je dán velikostí daného výrobku a jeho spodní části. Výkop bude o 10cm větší po celém obvodě.
  2. Na dno stavebního výkopu se provede betonová základová deska. Tloušťka této desky včetně armovací sítě bude 10-15cm.
  3. Po ztvrdnutí desky – betonu se provede osazení daného výrobku. Dáváme pozor na to aby nám pod výrobkem na beton nespadla žádná zemina.
  4. Provedeme případná propojení vtoku a odtoku daným potrubím.
  5. Výrobek nyní napouštíme vodou a současně provádíme obsyp pláště vykopanou zeminou. Rozdíl napouštěné vody a zásypu nemá v daném úseku přesáhnout 30 cm. Vodu ponecháme v nádrži až do úplného sednutí, samovolného zhutnění daného vykopaného terénu.
  6. Po ukončení bodu 5 se může vykopanou zeminou provést úplné úpravy úrovně terénu. Nyní můžeme dané zařízení spustit do provozu.

Při nedodržení tohoto daného postupu výrobce neručí za možné vzniklé závady.

V případě přítomnosti spodní vody, dále i velkého množství povrchové vody či přejezdu přes tento výrobek je nutné jeho obetonování. Při velké zátěži stropu je nutné udělat i betonové zastropení a to z pevné části výkopu na pevnou část.